Mission

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Mission

Distributed.net har tro på mulighetene og potensialet i distribuert databehandling. Vårt "oppdrag" består av 3 uavhengige mål: utvikling, utplassering og informasjon til det beste for framskritt innen distribuert databehandling.

Vi ønsker å utvikle, åpen, enkelt portbar, meget tilpasningsdyktig og best mulig programvare, i tillegg til nettverk og annen nødvendig infrastruktur får å støtte opp om denne programvaren. Vi vil gjøre dette ved å foreta og aktivt støtte distribuert databehandlings forskning av alle slag.

Vi vil spre programvaren vår for å forme en gigantisk global distribuert datamaskin som løser stor-skala problemer og tilbyr en tilgjengelig mengde med regnekraft til prosjekter som trenger det. Vår programvare vil demonstrere et fungerende hjelpverktøy for både generell distribuert databehandling og for vår programvare.

Tilslutt, vil vi informere om distribuert databehandling, ved å oppfordre global deltagelse og bidrag til regnekraften, båndbredden, og ekspertisen; ved å tilby et forum for diskusjon og ved å øke kunnskapen om internett i dagliglivet.