AKTE VAN OPRICHTING

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

AKTE VAN OPRICHTING VAN DISTRIBUTED COMPUTING TECHNOLOGIES INC

COMPLEET ZOALS AANGENOMEN OP 2 JULI 1998

INITIEEL OVEREENGEKOMEN OP 27 OKTOBER 1997


Overeenkomstig de voorwaarden van de 'Alabama Non-Profit Corporation Act', neemt ondergetekende hierbij het volgende amendement aan: Akte van Oprichting.

ARTIKEL I - NAAM

De naam van de Organisatie is Distributed Computing Technologies Inc.

ARTIKEL II - DUUR

De Organisatie bestaat eeuwigdurend.

ARTIKEL III - PURPOSE

De Organisatie bestaat alleen voor het doel om gedistribueerde computer omgevingenen de onderzoeken, te verkennen en te implementeren door gebruik te maken van publiek toegankelijke data netwerken die personal computers uit de private sector in staat stellen te collaboreren aan taken die grote rekenkracht vergen. Alle fondsen die worden geworven hetzij door de ontvangst van charitatieve donaties of als resultaat van het completeren van een gesponsorde rekentaak zullen door de Organisatie gebruikt worden om individuele participatie te bewerkstelligen of geschonken worden aan organisaties als bedoeld in secties '501(c)(3)' en '170(c)(2)' van de 'Internal Revenue Code' uit 1986 (verder te noemen de "Code") (of de corresponderende sectie van een willekeurige 'United States Internal Revenue Code').

ARTIKEL IV - LEDEN

The Organisatie zal geen leden hebben.

ARTIKEL V - ADRES EN GEREGISTREERDE VERTEGENWOORDIGER

Het bezoekadres van het geregistreerde kantoor van deOrganisatie is 125C 25th Ave NW, Birmingham Alabama, 35215 en de naam van de geregistreerde vertegenwoordiger is van dat kantoor is David C. McNett.

ARTIKEL VI - COMMISSARISSEN

Het aantal oprichters dat de eerste Raad van Commissarissen van de Organisatie zal vormen is zeven en de namen en adressen van de personen die oprichters, die zullen dienen als Comissarissen tot hun opvolgers zijn benoemd (zoals nader beschreven in het Aanvullend Reglement) zijn:

Adam L. Beberg - 5940 West Lakebluff Drive Apt 6A, Tinley Park, Illinois, 60477 David C. McNett - 125C 25th Ave NW, Birmingham, Alabama, 35215 Jeffrey A. Lawson - 1893 Kaweah Drive, Pasadena, California, 91105

Het aantal Commissarissen zal niet meer dan twaalf (12) zijn en een verandering in het aantal Commissarissen zal alleen gemaakt worden per amendement aan het Aanvullend Reglement.

ARTIKEL VII - OPRICHTER

De naam en het adres van de oprichter zijn:

David C. McNett - 125C 25th Ave NW, Birmingham, Alabama, 35215

ARTIKEL VIII - BEPERKINGEN

Geen deel van de netto opbrengsten van de Organisatie zal bijdragen aan het gewin van, of over te dragen zijn aan haar Commissarissen, met het voorbehoud dat het de Organisatie is toegestaan en de Organisatie in staat is een redelijke compensatie voor verleende diensten uit te betalen en betalingen te doen en verdelingen te maken met als doel dat wat in deze Akte van Oprichting beschreven is. Het zal geen belangrijke onderdeel van de activiteiten van de Organisatie zijn om propaganda te maken of op een andere wijze de wetgever te beinvloeden. De Organisatie zal niet deelnemen aan of intervenieren in (met inbegrip van de publicatie of distributie van verklaringen) enige politieke campagne ten gunste van enige kandidaat voor een publiek ambt. Zonder enig ander directief van deze Akte af te zwakken, zal de Organisatie geen activiteiten ontplooien of voort te zetten die niet zijn toegestaan (a) voor een organisatie als bedoeld door 'Section 501(c)(3)' van de 'Code' of (b) door bedrijf, zoals nader omschreven in 'Section 170(c)(2)' van de 'Code'.

ARTIKEL IX - ONTBINDING

Bij de ontbinding van de Organisatie, zullen bezittingen verdeeld worden onder een (1) of meer bedoelde doelen die vallen binnen de bedoeling van 'Section 501(c)(3)' van de 'Internal Revenue Code of 1986' of in overeenstemming met enige in de toekomst aan te nemen belasting code of zal bedeeld worden aan de federale overheid, een staats overheid of locale overheid, voor een publiek doel.

ARTIKEL X - ORGANISATIE

De Organisatie bestaat uitsluitend voor religieuze, charitatieve, wetenschappelijke, literaire en educatieve doeleinden, met inbegrip van, voor die doeleinden, het geven van bijdragen aan organisaties als bedoeld onder sectie '501(c)(3)' van de 'Internal Revenue Code of 1986' (of enige overeenkomstige in de toekomst aan te nemen 'United States Internal Revenue' wet).

IN AANWEZIGHEID HIERVAN heeft te oprichter deze Akte van Oprichting op de tweede dag van juli 1998 ondertekend. Dit document is een geamendeerde versie van de Akte die in eerste instantie op de zevenentwintigste dag van oktober 1997 is opgemaakt.


Noot van de vertaler: aan deze vertaling van een juridisch stuk kunnen geen rechten ontleend worden. Bij een dispuut kan uitsluitend het originele, Engelstalige stuk als uitgangspunt dienen. Deze vertaling is slechts een hulp voor het vlot begrijpen van een anders misschien moeilijk stuk.