Dokumentation

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Snabbguider

På den här sidan hittar du detaljerade beskrivningar hur du kommer igång med distributed.net:s klienter, hur du ställer in dem för vilken typ av internetanslutning du har, hur du överblickar ditt bidrag till projektet via statistiksidorna, och de hjälpsystem som finns hos distributed.net


Frequently Asked Questions

...eller Ofta Frågade Frågor (OFF) som det ibland kallas på svenska. Dessa behandlar det mesta som berör distributed.net.

Still have questions?

Om du fortfarande behöver assistans i någon fråga, maila oss på help@distributed.net or email submission form (OBS! Engelska!).