Historia & Tidslinje

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

distributed.net:s historia

28 Januari 1997

RC5-32/12/7 (56-bit) Första nyckeltävlingen startar.

Februari 1997

Samordnat försök under ledning av Earle Ady of New Media Laboratories (genx.net) startar. Kod-release till ett par plattformar, och keyraten går upp mot det då hissnande talet 500 miljoner nycklar per sekund. linux@linuxnet.org är det ledande laget med stor marginal.

26 februari 1997

Som svar på den massiva attacken med SYN-flooding måste New Media Laboratories plocka bort klientprogrammen från sin webbsida. Nya UDP-baserade klienter utlovas mot slutet av veckan.

Mars, 1997

En liten grupp med särskilt intresserade börjar att träffas på IRC-kanalen #rc5 på EFNet, för att diskutera projektet och uttrycka sina frustrationer över genx.net-servern.
New Medias nyckelserver blir instabil och försvinner flera dagar i sträck ibland.
Jeff "Bovine" Lawson börjar att arbeta på ett proxy-buffertsystem för att folk ska kunna fortsätta att köra klienten, och således att kunna knäcka nycklar även om genx-servern är nere.
Det som därigenom senare blir distributed.net börjar att knäcka RC5-nycklar tillsammans med genx.net 9128 block blir klara första dagen, med en keyrate på 28.36 Mkey/s. Tid för att gå igenom hela nyckelmängden: 80.6 years.
Nyckelutgivningen från servern är helt slumpmässig och det färdiga arbetet hålls inte reda på. (enbart buffrat tills genx.net-servern tar hand om det)

18 Mars 1997

genx.net:s nyckelserver försvinner helt och hållet och återuppstår aldrig.

24 Mars 1997

Earle Ady hittas till slut (Nugget ringde honom till hans jobb) och fick en bekräftelse på att genx-arbetet inte ska fortsätta.
Det första 'distributed.net' proxy-nätverket görs tillgängligt för allmänheten. Bovine:s proxy-server konverteras och börjar på allvar att ge ut nycklar i ordningsföljd, samt håller reda på avklarade nycklar.
Fem nyckelservrar finns uppe, och körs av Jeff Lawson (Bovine), Adam L. Beberg (Duncan), Peter Gildea (PetrDoubt), David McNett (Nugget), Chris Chiapusio (EA), och Peter DeNitto (AldE)
Tim Charron (TimC) släpper sin första optimerade version av klienten, som är uppbyggd utifrån genx-koden (v1)

April, 1997

Flera av systemoperatörerna till nyckelservrarna börjar att utveckla sin egen statistikdatabas. Inga globala statistiksiffror finns tillgängliga.

6 April 1997

Prissumman fastställs.

17 April 1997

Vår första webbserver kommer upp. RC5-56:s dagliga keyrate går för första gången över 100 miljoner nycklar per sekund, 0.1% av nyckelmängden är gjorda, 22.1 år tills nyckelmängden är genomkörd. (Alltsammans till dags dato)

8 Maj 1997 - distributed.net:s domän kommer upp

'distributed.net' registreras hos InterNIC och kommer upp. Project-wide DuncanStats debut.

18 Maj 18 1997

Antal procent av nyckelmängden hos RC5-56-projektet avklarat: 1.03%, 370.25 miljoner nycklar per sekund knäcks i medeltal, estimerad tid för att gå igenom hela nyckelmängden, med dagens hastighet: 6.1 år.

8 Juni 8 1997

Procent av RC5-56-nyckelmängden klar: 2.03%, 420.35 Mn/s i genomsnittlig hastighet, tid kvar för resterande mängd: 5.3 år.

17 Juni 1997

DES I knäcks av Rocke Verser's Deschall-projekt.

19 Juni 19 1997

RC5-56:s aktuella keyrate går över 500 Mk/s för första gången.

20 Juni 20 1997

V3-klienter släpps för första gången. Statistiken uppdateras varje timma.

25 Juni 1997

RC5-56:s dagliga keyrate går över 1 Gk/s för första gången, 3.25% av nyckelmängden är avklarade. Tid kvar för resterande mängd: 2.1 år.

8 Juli 1997

Den första stabila v2-klienten släpps, v2.002. Bland funktionerna kan märkas:
  • Buffra upp till 50 block
  • Menykonfigurering
  • Möjlighet att avbryta mitt i ett block (mha. HUP, ctrl-C etc)
  • Rapportering av antal procent klart
  • Mer tillförlitliga benchmarks
  • Utförsliga själv-tester
  • 20-50% snabbare på x86, ?% snabbare på PPC
  • automatisk omdefiniering av proxy om den aktuella går ner.
  • Rapport av vilken CPU och vilket OS man använder.
  • mer kraft :)

14 Juli 14

Antal procent vi är uppe i, i RC5-56-tävlingen: 5.13%, 1261 miljoner nycklar per sekund, tid kvar för hela nyckelmängden: 1.7 år.

23 Juli 23 1997

Dagliga keyraten för RC5-56 överstiger nu 2 Gk/s för första gången, 6.97% är avklarade.

2 augusti 1997

Procent klart i RC5-56-tävlingen: 10.06%, 2.477 Gk/s, tid kvar för hela nyckelmängden: 10 månader.

16 augusti 1997

RC5-56:s dagliga keyrate överstiger 3 Gk/sek, 14.13% klart.

2 september 1997

Första bannern för länkning till oss lämnas in av en användare.RC5-56: Klart: 20.51%, 3.3 Gk/s, tid kvar med aktuell keyrate: 201 dagar.

9 September, 1997

Huvudservern för nyckelhantering kräver nu mer bandbredd än vad vår 128 kbps ISDN-linje kan hantera.

21 September, 1997

Klart, RC5-56: 30.29%, 4.6 Gk/s tid kvar: 125 dagar.

29 September, 1997

RC5-56 går över 5 Gk/s för första gången, 34.67% klart.

8 Oktober 1997

RC5-56 procent klart: 40.17% 5.08 Gk/s genomsnittlig hastighet, tid kvar för hela nyckelmängden: 98 dagar.

22 Oktober 1997 - RC5-56 Klart

RC5-56 har knäckts efter 212 dagar. Procent av nyckelmängden avslutade innan vi hittade nyckeln var: 47.03%, 5.3 Gk/s körde vi med på slutet, och då skulle det ta 83 dagar om den sista nyckeln var den vi sökte efter.
RC5-64 startas upp. Första dagen kollade vi 152799 block, med en hastighet av 475 miljoner nycklar per sekund. Tid kvar: 1235 år.

27 oktober 1997

distributed.net får ett organisationsnummer i staten Alabama med det officiella namnet Distributed Computing Technologies, Inc.

13 November 1997

RC5-64 går nu med mer än 5 Gk/s, 0.017% är avslutat, tid kvar för hela nyckelmängden: 104.5 år.

16 November, 1997

Statistikdatabasen flyttas till Best.net.

28 November 28 1997

RC5-64 klart: 0.10%, 8.4 Gk/s processas just nu, Tid kvar: 69.5 år.

1 December 1997

En check med $8,000 (från segern i RC5-56) delas ut till Projekt Gutenberg.

18 December 1997

distributed.net annonserar ut att vi ska delta i DES-II-1.

4 December 1997

RC5-64 går nu med mer än 10 Gk/s, 0.127% klart, tid kvar: 57 år.

30 December 1997

RC5-64 klart: 0.20%, 10.3 Gk/s i genomsnitt, tid kvar för genomsökning: 56.7 år.

30 December 1997

Den första 'State of the Net'-adressen postas.

9 Januari 1998

RC5-64 är nu klart till 0.30%, 11.3 Gk/s kör vi med i genomsnitt, och tid kvar tills hela nyckelmängden är genomsökt: 50.6 år.

13 januari, 1998

De första klienterna med dubbla kärnor för DES/RC5 finns nu tillgängliga, och DES-II-1-tävlingen startas.

15 Februari 1998

Över 65% av DESII-1:s nyckelmängd är nu avklarade, och man börjar ge ut block igen som inte har återlämnats. 'State of the Net' postas nu på engelska, tyska, portugisiska, spanska och franska, vilket markerar den första officiella flerspråkiga informationen som ges ut från distributed.net.

23 februari 1998 - DES-II-1 Klart!

DES-II-1 faller - Antal procent av nyckelmängden som vi behövde söka igenom: 88.4%, 28.1 Gk/s är vår keyrate vid avslutandet.

5 Mars 1998

distributed.net kör igång den regionala supporten med 29 representanter i 29 länder.

5 Mars 1998

RC5-64-raten är nu uppe i 0.50%, 11.7 Gk/s kör vi med, och det ska nu ta max 49.9 år att slutföra projektet.

19 Maj 19 1998

RC5-64 passerar nu 1% av totalt igenomletade nycklar i nyckelmängden, 17 Gk/s kör vi med, vilket gör att vi är klara om max 34.1 år.

8 Juni 1998

RC5-64 går nu med över 20 Gk/s, 1.18% procent är nu klara, och vi är nere i 29.5 år för att slutföra projektet.

15 Juni 15 1998

En 'klient' som är tänkt att förbättra vår DES-kärna släpps nu. Det här s.k. S-BOX-projektet använde sig inte av vårt befintliga nätverk, men det var det första försöket att försöka förbättra hastigheten på våra officiella klienter.

27 Juni 1998

Klienterna som många har väntat på, v. 2.71-klienterna, släpps lagom till starten för DES-II-2. De innehåller en snabbare DES-kärna och bättre stöd för att byta mellan olika tävlingar.

10 Juli 10 1998

Vi kontrollerar nu RC5-64-block nummer 1 miljard.

11 Juli 1998

Nya nyckelservern körs igång, innehållandes en K6-300, 128 MB SDRAM, och 4.5 GB UWSCSI, 1.2 GBUSCSI, 6.4GB IDE, och den kör FreeBSD 2.2.6-STABLE. Maskinen gick igång och började servra nycklar helt utan incidenter, och kördes utan omstart eller fel i närmare 200 dagar.

14 Juli 14, 1998

StatsboxII ser också 'dagens ljus' när Nugget slår på vår nya PII-300, 12+G SCSI-burk.

13 Juli 1998

DES-II-2 startar.

17 Juli 1998

DES-II-2 är över. Nyckeln hittades av Electronic Frontier Foundation med en maskin som kostar över $250,000.

29 Juli 1998

Vi ville ha en ny logo, och gick ut med en logo-design-tävling.

3 augusti 1998

RC5-64 går nu över 30 Gk/s, 1.78% är avklarat, och tiden kvar är 18.5 år.

18 augusti 1998

Vår första Eyegive-check kommer in, på vilken det står $4,271.06. Klienterna med v. .418 läggs ut.

19 augusti 1998

RC5-64 klart: 2.03%, 30.6 Gk/s i hastighet, tid kvar: 18.77 år.

9 September 1998

Vi börjar köra statistiken genom en speciell http-cache för första gången, vilket snabbar upp svarstiderna betydligt. BovineOne kommer troligtvis att byta 'cowcache' mot en Apache-modul.
Nyckelservern använder nu mer bandbredd än vad en T1-linje (1.544 Mbps) kan leverera.

14 september 1998

Vi annonserar ut att OGR kommer att bli vårt nästa mål, och att Rayden242 är vinnaren av vår logo-design-tävling.

14 Oktober 1998

Vi kontrollerar vårt block nummer 2 miljarder.

19 Oktober 1998

RC5-64 klart: 3.01%, 40.5 Gk/s i hastighetn och tiden kvar: 14.05 år.

30 November 1998

RC5-64 går nu med över 50Gk/s, 3.87% är avklarat, tid kvar: 11.08 år.

22 December 1998

Vi passerar block nr 3 miljarder.

3 Januari 1999

Vår första test-tävling startar, för att förbereda oss för DES-III. Det här var det första storskaliga testet för att snabbt kunna byta projekt i klienterna, och testet slog väldigt väl ut. Ett andra test kördes den 12 januari.

8 January 1999

Nyckelservern har nu varit uppe i över ett halvår, men tas ner för att byta en 1 GB-loggfilshårddisk med en 9 GB UWSCSI-disk och en andra SDRAM-modul på 128 MB.

18 januari 1999

RSA's DES-tävling nr III startar

19 Januari 19 1999

distributed.net och EFF löser DES-III-tävlingen på rekordtiden 22 timmar, 15 minuter och 4 sekunder.

23 januari 1999

RC5-64 klart: 5.01%, 50.2 Gk/s i genomsnittlig hastighet, tid kvar för att gå igenom hela nyckelmängden: 11.09 år.

15 februari 1999

Statsbox I pensioneras till slut, efter över ett års tjänst från denna Pentium200-maskin.

23 mars 1999

Vår bugg-tracker, baserad på Mozilla's Bugzilla bug tracker gör debut.

15 April 1999

5-miljardsstrecket för antalet kontrollerade block, passeras.

15 April 1999

Adam Beberg [http://lists.distributed.net/hypermail/announce/0072.html

avsäger sig ordförandeskapet] för att arbeta på Cosm.

6 Juli 1999

RC5-64 klart: 10.03%, 73.92 Gk/s i hastighet, tid kvar: 7.13 år.
Tack vare generositeten hos laget Earth Rocket (#98), fick den lycklige personen som levererade blocket som gjorde att vi passerade 10%-strecket, äta sig mätt på Omaha Steaks.
Vi utannonserar en webbsida med vårt syfte.

27 september 1999

RC5-64:s keyrate passerar 100Gk/s, 13.20% är klart, tid kvar: 4.93 år.

27 oktober 1999

Block nr 10 miljarder kontrolleras.

17 november 1999

CSC-tävlingen startar. Första dagen levereras 382650 block, eller 0.14% av nyckelmängden, med en genomsökningshastighet av 1.2Gk/s.

27 november 1999

CSC:s dagliga keyrate passerar 10Gk/s, 9.75% är avslutat, och tiden kvar är 75 dagar.

5 december 1999

CSC är nu klart till 21.53%, 12.8 Gk/s i hastighet och tid kvar: 51 dagar.

15 januari 2000

CSC-tävlingen avslutas.

Observera: Daglig keyrate refererar till keyraten för just den dagen, genomsnittlig hastighet refererar till keyrate de senaste 7 dagarna.