Prosjektet CSC

From distributed.net
< CSC
Revision as of 10:35, 26 June 2010 by Bovine (talk | contribs) (moved Csc/no to CSC/no)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Nøkkelen funnet

CSC Prosjektet er over. Den 16. Januar 2000, rett før 0630 GMT, mottok vi vinnernøkkelen (00438EF36FE3FC21 for de spesielt interesserte) fra en Sparc i Statene. Den hemmelige meldingen var:

CS-Cipher a ete presente en mars 97 a 'Fast Software Encryption' (PARIS). Congratulations to the winner!

Vinneren er Paul Ilardi , Graduate student ved Universitetet i Rochester. Mange gratulasjoner til Paul.

Vi kommer til å la noen av sidene nedenfor forbli tilgjengelige av nostalgiske hensyn.

En introduksjon til CSC-utfordringen

Distributed.net starter en ny kryptografisk test for å knekke en 56-bits nøkkel og derved dekryptere en melding som er kryptert med CS Cipher.

CS-Cipher Utfordringen er organisert av CS Communications & Systems og vil vare til 17. Mars 2000. Det er ment som en demonstrasjon på hvor svak en 56-biters nøkkel er mot et angrep basert på rå datakraft. En premie på 10,000 Euro er utlovet, så last ned en klient og start på knekkingen av CS nøklene!

CS-Cipher Algoritmen er en symmetrisk kodenøkkel, som betyr at samme nøkkel er brukt både til koding og dekoding. Algoritmen støtter varierende nøkkel-lengder fra 0 til 128 biter og håndterer meldingskoding og dekoding med blokker som har en fast lengde på 64-biter.