Veiledning - Klientene

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Introduksjon

Først vil vi takke deg for at du viser interesse i distributed.net og våre distributerte databehandlings prosjekter. Denne korte introduksjonen til klient programvaren vil få deg igang med prosjektene. Vennligst bemerk at det er bare lov til å kjøre klientene på datamaskiner du eier, eller har tillatelse fra eieren(e) til å kjøre klienten på. For mer informasjon om dette viktige temaet, les mer om våre Offisielle regler.

Nedlastning av klienten

Hvis du ennå ikke har lasta ned klienten, så kan du laste ned den siste versjonen her. Start nedlastninga ved å klikke på linken for din platform.

Alternativt kan klientene lastes ned over anonym ftp fra ftp site'n på ftp://ftp.distributed.net/pub/dcti/current-client/.

Hvis du bruker Windows eller MacOS, så vil programvaren normalt pakke seg ut selv. Hvis dette ikke skjer på ditt system så trenger du å laste ned [httP//winzip.com WinZip] for maskiner som kjører Windows eller StuffIt Expander for MacOS.

For Unix klienter så må tar-gzip arkivet pakkes ut. Dette kan gjøres med følgende kommando "tar -xzf dnetc...tar.gz" eller "gunzip -c dnetc...tar.gz |tar xf -" for systemer uten GNU tar som f.eks. Solaris og HPUX. Denne klienten bør forresten lastes ned til en bruker-konto, ikke root(superuser).

Hvis du ikke finner en klient for din platform, så sjekk bugzilla port request sida og hvis din platform ikke er der ennå, så kan du be om den her.

Når du endelig har fått tak i klienten så må du konfigurere den.

Konfigurering av klienten

Hvis du aldri har kjørt klienten før, så vil den starte en meny-styrt konfigurasjon. Lagre og avslutt når du er ferdig, konfigurasjons fila vil da bli lagret i samme katalog som klienten. Så er det bare å restarte klienten og fra nå av vil den bruke den lagrede konfigurasjonen.

Konfigurasjonsvalgene er ganske selvforklarende og kan forandres når som helst ved å starte klienten med '-config' opsjonen. En liste over kommandolinjeopsjoner er tilgjengelig ved å starte klienten med '-help'.

De fleste konfigurasjonsopsjonene kan man la være som de er, men det er viktig at du skriver inn din e-post adresse slik at ditt arbeid blir tilegnet deg i prosjekt-statistikken.

Selv om de flestes internett tilkoblinger ikke involverer noe spesielle innstillinger, så er det ofte behov for ekstra innstillinger hvis du befinner deg bak en firewall/brannmur og for systemer som ikke er koblet til internett så kan de også brukes ved å oppdatere de med arbeid ved hjelp av disketter. Mer informasjon om dette finnes i Guiden for Nettverksinstillinger.

Brukere av Windows har to installasjonsvalg som beskrevet under.

Windows - Service

En Win9x/WinNT service er en prosess som starter å kjøre når maskina blir skrudd på og stopper ikke før maskina blir skrudd av. I motsettning til vanlige prosesser, så fortsetter services og kjøre selv om brukeren logger ut.

Selvsagt, så har ikke en service tilgang til eksterne filer og disk ressurser, dette krever at brukeren logger inn først (dette begrensningen kan fjernes i NT - se vår FAQ i klientens Readme fil).

For å installere klienten som en service, konfigurer klienten, og så start den med -install opsjonen . Dette vil få klienten til å registrere seg selv som en service med service-handleren i Windows, som igjen vil få klienten til å starte automatisk neste gang du starter maskina. For å avinstallere en klient som er installert som en service så må du starte klienten med -uninstall opsjonen.

Windows - Skjermsparer

Fra klient v2.7112.444, så inneholder klient-pakken en skjermsparer funksjon.

Legg merke til at skjermspareren og klienter er forskjellige filer. Skjersparer delen (*.scr) er ikke brukbar uten en klient (*.exe).

Under normale omstendigheter, så er det best å ha klienten kjørende i bakgrunnen hele tiden, siden den da bruker alle ledige prosessor cycles selv når maskina er aktivt i bruk. For eksempel, når man skriver et brev så er maskina nesten helt ledig, venter for tastetrykk og klienten kan da bruke den tiden.

Men, på noen systemer, bruk av noe cpu tid i det hele tatt mens en bruker aktivt bruker maskinen kan bli et problem. Distributed.nets skjermsparer løser dette problemet. Når den blir aktivert av systemet, så starter den klienten i bakgrunnen og starter en _annen_ skjermsparer av ditt valg i fokus. Hvis klienten allerede kjører når skjermspareren starter så vil ikke klienten bli startet.

Ikke bare tillater dette en installasjon hvor bruk av cpu tid er et problem, det løser også to andre problemer en klient-som-skjermsparer ikke kan: a) den krever ikke lagring for klientens arbeidsfiler og/eller konfigurasjonsfiler i windows (eller windows\system) katalogen og b) den lar brukeren fortsette å bruke sin favorittskjermsparer.

Installasjonen involverer:

  1. Kopier *.scr fila inkludert med klienten til en av disse katalogene: under Win9x: din \WINDOWS\ eller \WINDOWS\SYSTEM\ katalog. Under WinNT: din \WINNT\ eller \WINNT\SYSTEM32\ katalog.
  2. Når du har kopiert den, gå til Skjerm instillinger i kontroll panelet og velg "The distributed.net screen saver" som din aktive skjermsparer.
  3. Klikk på "Instillinger" for å åpne konfigurasjons dialogen. Velg den klienten du vil at skjermspareren skal kjøre i bakgrunnen og velg skjermspareren du vil ha i fokus/forgrunnen.
  4. Hvis klienten har vært konfigurert tidligere så er det ikke noe du trenger å gjøre. Hvis du ikke har konfigurert den så klikk på "Configure" knappen for å konfigurere klienten.

Melding for Windows NT 3.x:

Skjermsparer API'et ble forandret imellom NT 3.x og NT 4.x for å støtte "mini-forhåndsvisning" modus som ble introdusert i Windows95. Skjermspareren støtter denne nye funksjonen siden 4.x systemer ikke vil starte en 3.x skjermsparer korrekt. Derfor ble skjermspareren merket som en 4.0 versjon. Fra og med klient 2.8001, vil _klienten_ se etter dette problemet på oppstart og hvis den finner seg selv i et 3.x miljø, gjøre om .scr fila til en 3.x fil.

Kjøring av klienten

Windows

Hvis du har installert klienten som er service, så kan du starte klienten i Windows 9x ved kommandoen "run dnetc.exe -hide", og i NT "net start dnetc", eller starte om maskina som da vil starte klienten både under 9x og NT.

MacOS

Bare dobbelklikk på dnetc applikasjonsikonet for å starte klienten og bruk File/Quit eller cmd-Q for å avslutte klienten.

Unix

Hvis du bruker Unix, vil du kanskje bruke "screen" (tilgjengelig fra ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/screen/) for å kjøre klienten så du kan sjekke på den innimellom, eller du kan velge å kjøre den som en daemon ved å skrive

./dnetc -quiet

Detaljerte platform-spesifikke installasjons-, konfigurasjons- og operasjons-instruksjoner for klienter for andre platformer finnes i klientens Readme filer.

Mer Informasjon

Du kan få mer informasjon ved å bruke distributed.net FAQ-O-Matic og andre hjelpe fasiliteter beskrevet på distributed.net hjelpe-fasiliteter.