Guider - Klienter

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Introduktion

Först skulle vi vilja tacka dig för att du intresserar dig för distributed.net och de distribuerade projekt vi deltar i. Den här klientintroduktionen gör att du snabbt kan komma igång och delta i projektet. Kom ihåg att du bara får lov att köra klienten på datorer du äger eller har tillåtelse från datorns ägare att köra den på. För mer om denna viktiga regel, läs vidare på vår Officiella policysida. Att ladda ner klienten

Om du inte har laddat hem en klient, gör det nu från klientsidan. Starta nedladdningen genom att klicka på länken för just din plattform.

Alternativt kan du tanka hem en klient via anonym FTP från vår FTP-server på ftp://ftp.distributed.net/pub/dcti/current-client/.

Om du har en dator som kör Windows eller MacOS, kommer mjukvaran att automatiskt packas upp. Om den trots allt inte gör det på just ditt system, behöver du ladda hem ett komprimeringsprogram, t.ex. WinZip för maskiner som kör Windows eller [http://www.aladdinsys.com/ StuffIt Expander för MacOS.

Du som kör Unix kanske ser att klienten är tar:ad och gzip:ad. Alltså behöver du expandera och "untar:a" filen först. Detta kan du göra med kommandot "tar -xzf dnetc...tar.gz" eller "gunzip -c dnetc...tar.gz |tar xf -" för system utan GNU tar som t.ex. Solaris och HPUX. Klienten ska tankas ner till ett användarkonto, inte till root-kontot.

Om du inte hittar en klient för just din plattform, kolla vår bugzilla där du kan kontrollera om en portningsförfrågan redan finns och om det inte finns kan du också fråga efter en.

När du väl har klienten på ditt system, måste du konfigurera den.

Konfigurering av klienten

Om du aldrig har kört klienten för, kommer du automatiskt in i menysystemet för konfigureringen. Använd "Save and quit" när du är klar, och informationen om hur klienten är konfigurerad lagras i samma bibliotek som klienten. Därefter, starta om klienten. Nästa gång du startar klienten laddas konfigurationen automatiskt in.

De val som finns i konfigureringssystemet är ganska själv-förklarande och kan köras när som helst genom att starta klienten med tillägget '-config'. En lista med andra kommandobaserade tillägg kan du få genom att starta klienten med tillägget '-help'.

Många av valen i konfigureringsystemet kan lämnas enligt sina standard-värden, men det är åtminstone viktigt att du anger en giltig emailadress så att det arbete din klient lägger ner krediteras dig på våra statistiksidor om projektet.

Även om de flestas internetanslutningar inte kräver några speciella inställningar i klienten, finns det en del som behöver ställa in sina klienter på ett speciellt sätt. Det här gäller framför allt de som befinner sig bakom brandväggar. Det går även att använda datorer som inte är anslutna till internet alls, genom att mata dem med arbete via disketter. Då måste en sådan klient ställas in för att arbetas helt offline. Mer information om hur du ställer in olika typer av nätverksanslutningar hittar du i Guiden till nätverksinställningar.

Användare som kör klienten för Windows har två installationsval som beskrivs nedan:

Windows - Service

En Win9x/WinNT-service är en process som startas när datorn körs igång, och avslutas inte förrän den stängs av igen. Till skillnad från normala processer, t.ex. vanliga program, kommer en service att fortgå även efter att en användare har loggat ut.

Självfallet har inte en service tillgång till nätverksresurser som kräver att en användare loggar in först. (OBS! Gäller ej på Windows NT - läs FAQ:en i klientens readme-fil).

För att installera klienten som en service, kör klienten med tillägget -install Det här gör att klienten registrerar sig själv hos service-hanteringsfunktionen i operativsystemet, och denna startar således klienten automatiskt nästa gång datorn startas upp. För att avinstallera en service-installerad klient kör klienten med tillägget -uninstall.

Windows - Skärmsläckar-multiplexor

Med början av version v2.7112.444, innehåller klientpaketen en skärmsläckar-multiplexor.

Observera att skärmsläckaren och klienten har olika program, men bägge krävs. Skärmsläckar-multiplexorn (*.scr) kan inte användas utan en klient (*.exe).

Under normala förhållanden är det bäst att köra klienten i bakgrunden hela tiden istället för skärmsläckaren, eftersom den fortsätter att arbeta även om maskinen aktivt används. T.ex. när man skriver ett brev, är maskinen mesta tiden i vila, t.ex. när den väntar på tangentnedslag, och klienten kan då köras i bakgrunden hela tiden.

Däremot kan det i vissa fall vara till besvär att låta klienten eller *något* annat program stjäla CPU-kraft när maskinen används. För de fallen används skärmsläckaren istället. När datorn aktiverar skärmsläckaren, körs klienten igång i bakgrunden, och valfri annan skärmsläckare körs i förgrunden och visas på skärmen. Om klienten redan körs i bakgrunden på datorn, körs inte en klient till igång, utan skärmsläckaren fungerar precis som vanligt.

Den här lösningen är inte bara en lösning på probelemet att köra klienten på en maskin där CPU-användande är ett problem, det här betyder även átt användaren kan fortsätta köra sin vanliga skärmsläckare som han/hon är van vid.

En sådan installation kräver...

  1. att du kopierar *.scr-filen som följde med klientpaketet, till något av följande bibliotek:
    på Win95/98: din \WINDOWS\ eller \WINDOWS\SYSTEM\ katalog
    på WinNT: din \WINNT\ eller \WINNT\SYSTEM32\ katalog.
  2. När du har kopierat dit den, gå till Skärminställningar under Kontrollpanelen och välj distributed.net:s skärmsläckare som den aktiva skärmsläckaren.
  3. Klicka på "Inställningar..."-knappen för skärmsläckaren och välj klienten du vill ska köras i bakgrunden och vilken skärmsläckare du vill ska köras i förgrunden.
  4. Om klienten har konfigurerats tidigare behöver du inte göra mer än så. Annars, klicka på "Configure"-knappen för att konfigurera klienten

Speciell notis för Windows NT 3.x-användare: Skärmsläckar-API:n ändrades mellan NT 3.x och NT 4.x för att stödja "mini-preview"-läget, som först introducerades i Windows95. Multiplexorn har stöd det nya interfacet, men eftersom ett 4.x-system inte startar en 3.x-skärmsläckare "korrekt", gjordes multiplexorn till en ren 4.0-fil. Med start från v. 2.8001, kommer _klienten_ att kontrollera det här läget vid uppstart, och om den ser att den befinner sig i en 3.x-miljö, kommer den att skriva om .scr-filen till en 3.x-fil.

Att köra klienten

Windows

Om du har installerat klienten som en service, kan du starta klienten i Windows 95/98 genom kommandot "run dnetc.exe -hide", i NT "net start dnetc", eller starta om maskinen, vilket kommer att starta klientservicen både i 95/98 och i NT. Klienten kommer automatiskt att starta skärmsläckaren om skärmsläckarmultiplexorn är installerad.

MacOS

Dubbelklicka på dnet-ikonen för att starta klienten och använd File/Quit (Fil/Avsluta) eller Cmd-Q för att avsluta klienten.

Unix

Om du använder Unix, kanske du vill använda dig av "screen" (nedladdningsbar från ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/screen/) för att köra din klient så att du kan se den, eller så kan du låta den köra i bakgrunden som en daemon genom att skriva:

./dnetc -quiet

Detaljerade plattformsspecifika installationsprocedurer, konfigureringar och hur man kör klienten kan du även hitta resp. plattformspakets Readme-fil.

Mer Information

Du kan få mer information i distributed.net:s stora FAQ och en lista över vilka hjälpfaciliteter som finns kan du hitta pådistributed.net:s hjälpsida.