Veiledning - Hjelp

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Hjelp via IRC

For å bruke IRC (Internet Relay Chat), så kreves det en IRC klient. Hvis du allerede ikke har en så må du laste ned en. Disse er noen av de populære IRC klientene:

Når du har lastet ned en klient, så må du konfigurere programvaren. Bruk dokumentasjonen som følger med klienten for å gjøre dette.

De to viktigste instillingene som må settes er "nick name", altså naven du vil gå under på IRC, og du må velge en eller flere IRC tjenere du vil bruke for å koble til IRC nettverket.

Noen av nickene brukt av gjengangerne i hovedkanalen vår, #distributed, er BovineOne, Nugget, Tempest3K, dctievent, og url. De to siste er "botter", som er skript som tilbyr informasjon til brukere, bla. "current keyrate" (altså hastigheten d.net jobber med akkurat nå) og webadresser for mer informasjon om temaer som blir diskutert.

Valget av tjenere (servere) er avhengig av hvor du befinner deg og hvilket IRC nettverk kanalene du er interessert i befinner seg på. Noen IRC klienter (bla. mIRC og ircle) har lister over tjenere (servere) og hvilke IRC nettverk de befinner seg på. Tommelfingerregelen er å velge serveren som er nærmest deg på det nettverket du vil bruke.

IRC kanalene brukt av distributed.net er på IRC nettverket irc.freenode.net. Når du har koblet til en server, så må du gå inn på kanalen #distributed. Den vanlige måten å gjøre dette på er å skrive /join #distributed på klients kommandolinje eller vindu og trykke Enter- eller Returtasten. Andre måter finner du nok beskrevet i IRCklientens egen dokumentasjon.

Kanalen #distributed har vanligvis et godt antall folk i seg, og aktiviteten varierer fra hektisk til veldig stille. Når du er tilkoblet har du muligheten til å snakke med alle som er på kanalen akkurat da. Hvis din IRC klient ikke har et vindu med liste over "nick" eller navn på kanalen, så kan du sjekke det ved å skrive /names på klientens kommandolinje eller et annet tilsvarende vindu.

Folkene på #distributed vanligvis inkluderer DCTI ansatte og erfarne brukere av klienten fra hele verden, og det er veldig sannsynlig at noen vil kunne svare på spørsmål du har om distributed.net. Et antall av vår ansatte er kanal operatører (Ops). Ops kan gjenkjennes ved at de har en @ før navnet sitt i /names lista og de skiller seg gjerne fra andre navn på en eller annen måte i navnelista til grafiske IRC klienter. Kanal operatører overvåker kanalen, og vil kaste ut alle brukere som oppfører seg uakseptabelt. Når du kommer inn på kanalen, hvis du er en uerfaren IRC bruker, så kan det være en god idé å bare lytte for et par minutter for å se hva som foregår, også kjent som å "lurke".

See also discussion page.

Epost lister

Det fins flere epostlister tilgjengelig for å tilby deg med mer informasjon om distributed.net og våre prosjekter.

Regional hjelp

For våre internasjonale medlemmer, så kan du kontakte din Regionale representant, som vil svare på dine spørsmål på ditt morsmål via epost. Deler av denne siden er også tilgjengelig på flere språk. Disse valgene er tilgjengelig via språk-lenkene på toppen av sidene tilgjengelig på flere språk enn engelsk.

Assosiertes .plans

Drifts medlemmenes .plans er tilgjengelig for de som vil holde seg oppdatert på fremgangen av spesifikke problemer som de forskjellige distributed.net ansatte jobber med. For å se på en medlems plan, clikc på "finger" lenka vedsiden av den ansattes brukernavn (finger kommandoen er brukt på unix systemer for å vise bla .plan filer). Du kan også se på arkiverte plans ved å bruke "arkiv" lenka på plan sia, eller "more" lenka på bunnen av hver .plan side.