Guide - Hjälpfaciliteter

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Att få hjälp via IRC

För att kunna använda IRC (Internet Relay Chat), behöver du först ladda hem en IRC-klient om du inte redan har gjort så. Populära IRC-klienter för större plattformar är:


När du väl har laddat hem en klient, måste du konfigurera den. Använd dokumentationen som följde med mjukvaran, för att göra detta.

Två huvudinställningar som du måste göra är dels ditt nickname som du kommer att identifiera dig som, och dels den eller de IRC-servrar som du vill ansluta dig till.

Några nicknames som används av oss í "personalen" på distributed.net på framför allt kanalen #distributed, är BovineOne, Nugget, Tempest3K, dctievent, och url. De två sista är s.k. botar, vilket är script som automatiskt ger information till övriga på kanalen om t.ex. aktuell keyrate (antal nycklar per sekund), och webbadresser där man kan hitta mer information om de ämnen som kan komma att diskuteras.

Vilken server du ska välja beror på var du bor och på vilket IRC-nätverk som kanalerna du är intresserad av finns på. Vissa IRC-klienter (t.ex. mIRC och ircle) har en lista över servrar och vilka IRC-nätverk de finns på. En tumregel är att välja den server på det nätverk som finns närmast dig. På så sätt minskas nätverkstrafiken på internet.

IRC-kanalerna som används av freenode finns på IRC-nätverket irc.freenode.net. När du har fått kontakt med en server, ska du "joina" kanalen #distributed. Det vanligaste sättet är att skriva /join #distributed på klientens kommandorad och därefter trycka Enter eller Return. Andra sätt att joina kanaler finns i dokumentationen till just din klientprogramvara.

Kanalen #distributed har normalt ganska få människor online samtidigt, och aktiviteten kan variera kraftigt från väldigt hektiskt till väldigt lugnt. Du kan diskutera med precis vem som helst som finns inloggad på kanalen. Om din IRC-klient inte har en lista över vilka som finns online just för tillfället, kan du skapa en lista med kommandot /names på klientens kommandorad.

Folket som finns på #distributed brukar vanligtvis vara vanligt folk, men även folk från DCTI och även avancerade klientanvändare från hela världen, så det är sannolikt att du kommer att hitta *någon* som kan svara på just din fråga, oavsett vad den rör gällande distributed.net. De som är personal från distributed.net är listade som Kanaloperatörer (Op:ar) kan hittas genom att en @ finns framför deras nicknamn när du gör ett /names-kommando, och är även upplysta på något sätt i grafiska IRC-klienter. Kanaloperatörer styr kanalen, och kommer att kicka (sparka ut) de vars uppträdande inte är acceptabelt. Om det är första gången du använder IRC, är ett gott råd att sitta och titta på de övrigas diskussioner några minuter, så ser du hur det går till. Detta kallas ibland för att "lurka" eller att "u-båta".

See also discussion page.

Mailinglistor

Det finns flera mailinglistor som ger dig mycket information om distributed.net och dess projekt.

Regional hjälp

För medlemmar som inte pratar engelska som modersmål, finns det även Regionala representanter, som svarar på frågor på just ditt modersmål, via email. Delar av den här siten är som du kanske har sett tillgänglig på många olika språk. För att komma åt dem, klicka på valfritt språk längst upp på sidorna.

Personalens .plan-filer

distributed.net:s personal har alla var sin .plan-fil som innehåller information som kan vara bra för dig som vill hålla dig uppdaterad på specifika uppgifter som personalen arbetar på, t.ex. buggfixar, etc. En .plan-fil är en fil som används inom operativsystemet Unix för just sådana här saker. För att se på en viss persons .plan, klicka på "finger"-länken bredvid personens användarnamn ("finger"-kommandot används i Unix för att se på någons .plan-fil). Du kan också se på gamla plan-filer genom att använda "archive"-länken på huvudsidan för plan-filer eller genom att klicka på "more" längst ner på varje persons plan-sida.