Guide om Statistik och Lagarbete

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Introduktion

Den här guiden är tänkt att ge dig lite basal information om vad du behöver för att gå igenom vad statistikservern har att erbjuda. Statistik-servern benämns också statsservern eller helt enkelt Blower, och har adressen http://stats.distributed.net/.

Om du är en förstagångsanvändare av statistikservern, läs igenom den här sidan noga. Den innehåller all information du behöver för att kunna läsa igenom statistiken och dra nytta av den. Om du efter att ha läst igenom den här sidan fortfarande har frågor eller svårt att tolka viss information kontakta distributed.net:s supportavdelning mailadressen help@distributed.net.

Steg-för-steg-genomgång för nya användare

Först av allt, se till att den emailadress du angav i din klient är en verklig emailadress som du kan läsa post från. Hit skickas ditt lösenord till statsservern och här måste personalen på distributed.net kunna kontakta dig om du skulle bli den lyckliga vinnaren av något av våra projekt som erbjuder ett pris.

Nu är det bara att köra din klient så att den genererar ett antal block, och som du sedan "flushar" iväg till distributed.net. Någon gång mellan 0 och 24 timmar efter att din klient först "flushar" block tillbaka till distributed.net, kommer statsservern att förstå att du är en ny användare och börja publicera statistik för det arbete du har lagt ner, jämfört med andra deltagare. All information publiceras sedan på statsserverns webbsidor.

Du ska nu kolla upp statistik om dig själv på statsservern. Om du t.ex. deltar i projektet RC5-72, klicka på 'RC5-72' på sidan http://stats.distributed.net/. Du kommer då till http://stats.distributed.net/projects.php?project_id=8 där du kan mata in din emailadress i sökfältet för 'Participant Stats'.

Om du anger hela din emailadress eller om sökfunktionen bara genererar ett resultat, kommer du direkt till din personliga statistiksida. Om du angav ett generellt sökord kommer du till en sida med de första 50 resultaten som matchar vad du skrev in. Härifrån kan du klicka på en deltagares namn och du kommer direkt till motsvarande personliga statistiksida.

Din personliga statistiksida för ett visst projekt innehåller statistik relaterad till din medverkan till det specifika projektet. Om du är med i flera distributed.net-projekt, kommer du att få flera personliga statistiksidor - en för varje projekt. Varje projekt kan kommas åt genom huvudsidan för statsservern: http://stats.distributed.net/ page.

Till sist, måste du begära att ditt statistiklösenord ska skickas till dig via email till den andress som din klient är konfigurerad med, vilket också är den emailadress som du uppträder under på statsservern. För att göra denna begäran, måste du vara på din statistiksida (eller en av dina statistiksidor om du är med i flera projekt), och klicka på länken längst ner på sidan: "I cannot remember my password. Please email [din emailadress]'s password.". När du har klickat på den länken, kommer du att få ett brev med ditt lösenord i din brevlåda strax därefter.

Observera: Ditt statistiklösenord kommer inte att skickas till dig automatiskt när du först "flushar" block tillbaka till våra servrar. Du måste alltså följa proceduren ovan för att kunna få ditt lösenord.

Hur man kollar personlig statistik och lagstatistik

{{anchor|stt_lookup}

Du kan kolla på din personliga statistik i sökfältet längst upp på start-statistiksidan för det projekt du är med i. Om du anger hela din emailadress kommer du direkt till din personliga statistiksida för det projektet. Om du anger ett mer genererllt ord i sökfältet, kommer du att se de bäst matchade resultaten för din sökning (som mest 50 st.) Du kan därefter klicka på länken för varje resultat som dyker upp i sökningen.

När du vill kolla på ett visst lag går det till enlígt samma sätt. Ange lagnamnet eller lagnumret i sökrutan för lag längst upp på startsidan för ett visst projekt. Anger du lagnamnet eller lagnumret i sin helhet kommer du direkt till lagets statistiksida. Om du anger ett mer diffust namn får du en lista över de lagnamn som bäst matchar det inmatade namnet. Klicka därefter på det lag du vill komma till.

Hur man ställer in sin statistiksida och sina personliga inställningar

När du en gång har emottagit ditt statistiklösenord kommer du att kunna ändra sina användarinställningar på sidan Participant Configuration page som du hittar på http://stats.distributed.net/participant/pedit.php.

För att komma åt den här sidan behöver du ange ditt användarnamn, dvs. din emailadress som du har angivit i din klient, samt ditt lösenord som du har fått enligt ovan. Återvänd annars till föregående sektion för att ta reda på hur du får ditt lösenord.

Nåväl, när du väl har kommit in till din personliga statistiksida, tänk på att det här är en personlig sida, så lämna aldrig din browser obevakad. Det här kan du göra på sidan:

 • Med Non-Profit menas den ideella organisation som du röstar på ska få 60% av prispengarna i de fall där distributed.net är med i ett projekt som genererar en penningsumma om distributed.net vinner. För att göra det hela mer rättvist, representerar varje enhet som du "flushar" tillbaka till distributed.net en röst på den organisation du anger här.
 • List Mode låter dig växla mellan hur din medverkan ska visas för andra när de söker efter dig på statsservern. Som standard listas du i statistiken med din emailadress. Du kanske hellre vill låta din emailadress vara konfidentiell. I så fall kan du istället låta dig listas med ditt riktiga namn. Ditt namn anger du under Real Name längre ner på din personliga konfigureringssida.
 • I Motto-fältet kan du ange vilken text som ska visas längst upp på din personliga statistiksida. Kom ihåg att ev. HTML-taggar inte visas.
 • Fältet Friend #_ används för att ange deltagar-numret på de vänner du vill ska finnas med på din personliga statistiksida. Deras statistik visas i en tabell som heter "Friends" längst ner på din personliga statistiksida. Om du ställer in alla ID-nummer till 0 på den här sidan, kommer tabellen att tas bort.
 • Fälten Real Name och Phone Number används för att vi ska kunna ta kontakt med dig om du skulle bli den lyckliga vinnaren i något projekt. Informationen du anger här hålls internt inom distributed.net. Tänk bara på att om du väljer att listas i statistiken på Real Name så kommer detta val att anges i klartext för vem som helst.
 • De följande fälten används bara internt inom distributed.net för att bättre hålla koll på vem som är med i vilket projekt och hur vi bäst kan attrahera nya deltagare.

Se till så att du klickar på Update my Information längst ner på sidan, så att dina ändringar sparas. Ändringarna du gör kommer att vara synliga på din personliga statistiksida kort därefter.

Överflyttning av tidigare krediterat arbete till ett nytt statistikkonto

En ny funktion har lagts till statistikservern för att låta dig "flytta över" arbetsenheter (block) som har krediterats din gamla emailadress, till din nya, ifall du byter emailadress. På det här sättet slipper du förlora allt tidigare arbete.

Den här funktionen kallas för "retire-to" och kan anropas från din gamla emailadress personliga konfigureringssida (du behöver lösenordet för din gamla emailadress!). På den sidan, klicka på retire-länken och följ instruktionerna.

Efter detta behöver du göra följande:

 • konfigurera dina klienter med din nya emailadress
 • vänta på att din nya emailadress ska dyka upp i statsserverns databas
 • veta lösenordet för det emailkonto som du ska avyttra.

Hur man går med i ett lag

För att gå med i ett existerande lag behöver du veta ditt statistiklösenord. För att ta reda på hur du får ditt lösenord, se mer på [Docs_tutor_stats/se#stt_password den här delen] av den här guiden.

När du väl har ditt statistiklösenord behöver du gå till statistiksidan för det lag du vill gå med i. För att gå med i ett lag, klicka på "I want to join this team" längst ner på den sidan. Du uppmanas därefter att ange din emailadress och ditt statistiklösenord. När du väl har matat in den här informationen, kommer du inom kort att tillhöra det laget. Hädanefter kommer ditt arbete att kredieras det laget med början vid nästa statistikuppdatering.

Hur man skapar ett nytt lag

Du kan skapa ett nytt lag genom följande länk:"Create a new Team", som du också hittar högst upp på statsserverns huvudsida. Därefter följer du anvisningarna.

Tänk på att nya lag inte är synliga i statistiken förrän åtminstone en användare har gått med i laget och statistiken därefter har uppdaterats. Därför, tänk på att om du skapar ett nytt lag, anslut dig till laget så snart som du har fått ett lagnummer i lagregistreringsproceduren. Annars får du svårt att gå med i ett lag du inte vet lagnumret på.

Andra statistikfunktioner

Statistik som inte är relaterad till personlig statistik eller lagstatistik finns också att tillgå

 • Participating Countries hittar du högst upp på varje projektstatistiksida. Här kan du se hur många deltagare det är som är från resp. land, liksom i vilka länder det finns distributed.net-medlemmar.
 • CPU/OS Distribution hittar du också högst upp på varje projektstatistiksid. Här kan du se vilka maskiner och vilka operativsystem som klienterna körs på.