Officiell policy

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Klientanvändning

distributed.net stödjer inte oauktoriserad användning av mjukvaran på något datorsystem. Du får inte köra någon mjukvara från distributed.net på något system, såvida du inte äger systemet eller har erhållit tillåtelse från ägaren, att köra distributed.nets mjukvara. Att olovligen köra någon mjukvara på ett system leder till att du blir avstängd från projektet och kommer att diskvalificera dig från att vinna.

Genom att köra klienten och lämna in block som skall krediteras dig och din emailadress, ger du distributed.net tillåtelse att publicera din emailadress på statistik-webbsidorna. distributed.net kommer aldrig att ge ut emailadresser på annat sätt, annat genom innehavarens tillåtelse.

Utgivning av priser

DCTI:s personal* äger inte privilegiet att emotta några priser som distributed.net eller DCTI erbjuder. Ifall en person ur DCTI:s personal vinner en av våra tävlingar, kommer prispengarna att tillfalla nästa person som inte tillhör personalen på DCTI, baserat på loggfilerna som våra huvudservrar tillhandahåller. Om personen som inte är med i DCTI:s personal också är med i ett lag, kommer laget att erhålla prispengarna, baserat på de procentsatser som har satts innan tävlingens början.

Att ha en medlem i laget som också är med i personalen, diskvalificerar inte det laget från att emotta prispengar, om någon annan i laget skulle vinna. Laget får spendera pengarna sinsemellan sina medlemmar på ett sätt som de finner passande.

Bortsett från de specifika faktorer som är omnämnda ovan, har varje distributed.net-medlem lika stor chans att vinna som vilken annan distributed.net-medlem som helst, beroende på hur många block varje medlem lämnar in. Dina individuella odds att vinna varierar från dag till dag, mätt proportionellt mot alla andras odds, och således beroende på genomsökningshastigheten på hela distributed.net-nätverket. Precis som oddset att vinna på lotteri beror på hur många lotter som säljs och hur många du köper, varierar alltså din chans att vinna en distributed.net-tävling beroende på hur många andra människor det är som försöker och hur många maskiner de har som används åt gången.

*Observera: I det här fallet, menas "DCTI-personal" även de som programmerar, portar programkod, proxy- och nätverksoperatörer och de som ingår i själva huvudadministrationen av nätverket. Det innefattar inte de som ger oss hårdvara och/eller bandbredd för att kunna hålla vårt bätverk uppe, såvida de inte även ingår i ovan nämnda kategorier.

Projektstatistik

Även om vi välkomnar idéer till nya statistikfunktioner, finns det några saker som inte kommer att läggas till. Vi kommer inte att överföra block från en emailadress till en annan. Vi kommer inte heller att överföra block från ett lag till ett annat. Vi kommer inte att ge ut information om i vilket/vilka lag en specifik emailadress finns i. Till sist: Vi kan aldrig garantera att din emailadress hålls hemlig. Även om vi aldrig ger ut någons emailadress till tredje part, finns samtliga adresser på statistiksidorna tillgängliga för vem som helst, vilket vi förbehåller oss rätten till utan adressens ägare.

Användning av IRC-kanalen

Vår IRC-kanal är tänkt att vara en plats för distributed.net:s deltagare att samlas och diskutera distributed.net, distribuerade beräkningar, och teknologi i allmänhet. Vi begränsar normalt sett inte diskussionerna på kanalen, men vi stoppar diskussioner som vi tycker är stötande eller offensiva mot andra användare eller inte är intressanta för distributed.nets medlemmar. Det här innefattar sådana saker som färgkoder, spamming eller flooding, away-meddelanden, ovårdat språk, etc. Vi kommer att kasta ut ("kicka") eller stänga ute ("banna") de som använder sig av away-meddelanden eller spammar kanalen. En generell regel är: Var en vänlig och artig gäst, så kommer vi alla att trivas mycket bättre.

Oönskad reklam eller andra meddelanden

"Spamming" antingen på uppdrag av ditt lag eller för distributed.net generellt sätt, är uttryckligen förbjudet. Mass-postning av distributed.net-meddelanden till orelevanta nyhetsgrupper är ett ojuste beteende! Att emaila folk om distributed.net, som inte uttryckligen har bett att få denna information, räknas också till dåligt uppförande!

Att försöka plocka ut emailadresser från statistikdatabasen och försöka rekrytera dem till ditt eget lag, kommer INTE att uppnå önskad effekt, det garanterar vi dig. Vi rekommenderar att du inte ens försöker!

Tänk på att om någon uppför sig på ovanstående sätt, kommer detta bara att ge oss badwill.

Listor från statistikdatabasen

distributed.net förbehåller sig rätten att ändra vilken allmän information som helst, som någon har publicerat i statistikdatabasen, av vilken anledning som helst, beroende på t.ex. dess innehåll eller storlek. Reklam, stulna bilder eller jätte-loggor är specifika exempel på saker som kommer att revideras/tas bort.

(Reporting Abuse)

abuse@distributed.net.