Projekt

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Framtida projekt

RC5-72

Efter lyckosam fullständig RC5-56 och RC5-64, vi er nu arbetande på det 72- stycke skiljaktig av den här krypteringen algoritmen! Mer informationen är tillgänglig på det RC5 Projekt Sida .

Optimala 25-markerings Golomb-linjaler

I grund och botten är en Golomb-linjal en matematisk term som beskriver en mängd av heltal där två par nummer inte har samma skillnad.En Optimal Golomb-linjal (eng. Optimal Golomb Ruler, OGR) är precis som en vanlig linjal, med skillnaden att markeringarna är placerade så att två par nummer inte mäter samma avstånd. OGR:er har många användningsområden i verkliga livet; för ytterligare information om dem och status på vårt projekt, gå till huvudsidan för vårt OGR-projekt .

Möjliga projekt

Fermat-nummer

Faktoriserade fermat-tal .

Elliptiska kryptosystem för kurvor (ECC)

Ännu ett kryptografi-projekt .

Tidigare projekt

Optimala 24-markerings Golomb-linjaler

I grund och botten är en Golomb-linjal en matematisk term som beskriver en mängd av heltal där två par nummer inte har samma skillnad.En Optimal Golomb-linjal (eng. Optimal Golomb Ruler, OGR) är precis som en vanlig linjal, med skillnaden att markeringarna är placerade så att två par nummer inte mäter samma avstånd. OGR:er har många användningsområden i verkliga livet; för ytterligare information om dem och status på vårt projekt, gå till huvudsidan för vårt OGR-projekt .

RC5-64:

distributed.net's längsta projekt tidsmässigt, så här långt är RC5-64-utmaningen.

CS-skiffer-tävling:

CS-skiffertävlingen utlystes av CS Communications & Systems och planerade att genomföras under ett år, men den 17 mars 2000 hittade distributed.net nyckeln som kunde deskiffrera det okända meddelandet, efter att ha testat mer än 98% av nyckelmängden på under 2 månader! Syftet med den här tävlingen var att demonstrera hur svag en 56-bitars nyckel är mot dessa s.k. brute force-attacker.

DES-III

Det här projektet startades 13 januari, kl. 09.00 PST. Vi löste uppgiften efter 22.5 timmar med hjälp av EFF's maskin Deep Crack DES cracker och fick således priset på $10000. För ytterligare information, gå gärna till vårt högkvarter för DES-III.

DES II-2:

Precis som sina föregångare var DES-II-2 en tidsbegränsad tävling. Den här gången hann vi inte hitta nyckeln innan Electronic Frontier Foundation hittade den, och kunde uttyda meddelandet "It's time for those 128-, 192-, and 256-bit keys". De använde speciell hårdvara för att lyckas knäcka meddelandet på så kort tid.

DES II-1:

DES II-1-tävlingen var en tidsberoende tävling från RSA:s laboratorer, vilket startade den 13 januar 1998 och som avslutades den 24 februari 1998 genom att nyckeln 76 9E 8C D9 F2 2F 5D EA hittades som kunde producera meddelandet "The unknown message is: Many hands make light work."

RC5-56:

RC5-56 avslutades den 22 oktober 1997 när vi gick ut med meddelandet att nyckeln 0x532B744CC20999 gav oss klartexten "The unknown message is: It's time to move to a longer key length".