CSC Projektet

From distributed.net
< CSC
Jump to navigationJump to search

Nyckeln har hittats!

CSC-projektet är över. Den 16 januari 2000, strax före 0730, svensk tid, fick vi in den riktiga nyckeln (00438EF36FE3FC21 för er tekniknördar) från en Sparc-maskin i USA. Den hemliga meddelandet löd:

CS-Cipher a ete presente en mars 97 a 'Fast Software Encryption' (PARIS). Congratulations to the winner!

Vinnaren heter Paul Ilardi, en student vid universitetet i Rochester. Grattis Paul!

Vi kommer att behålla ett par av webbsidorna om projektet uppe, som nostalgi.

En introduktion till CSC-projektet

distributed.net har antagit en ny kryptologiutmaning för att försöka knäcka en 56-bitars nyckel och dekryptera ett meddelande som har krypterats med CS-skiffret.

CS-skifferutmnaningen organiseras av CS Communications & Systems och kommer att pågå till den 17 Mars, 2000. Syftet är att demonstrera hur svag en 56-bitars nyckel är mot dessa s.k. brute force-attacker. Ett pris på 10,000 Euro står på spel, så ladda hem klientprogramvaran och börja knäcka CS-nycklar!

CS-skifferalgoritmen är ett skiffer med symmetrisk blocklängd, vilket betyder att samma nyckel används för att kryptera och dekryptera meddelanden med. Algoritmen stödjer variabla nyckellängder från 0 till 128 bitar och hanterar kryptering och dekryptering av meddelanden i block med 64 bitar vardera.