Syften

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Syften

distributed.net tror på den kapacitet och den potential som ligger i distribuerad beräkning. Vårt mål består av tre delmål: utveckling av programvara, driftsättning av densamma och belysande av potentialen i distribuerad beräkning.

Vi ska utveckla öppna, lätt-portade, högt anpassningsbara mjukvaror som bäst motsvarar det uppdrag de är utvecklade att arbeta för, liksom att mjukvaran lätt ska kunna anpassas efter nätverk och annan infrastruktur. Vi ska göra detta genom att försöka styra och aktivt stödja all slags forskning av distribuerade beräkningar.

Vi ska driftsätta våra mjukvaror så att de formar en stor global distribuerad dator som löser storskaliga problem och erbjuder en stor pool med beräkningskraft åt de projekt som så kräver. Utgivningen skall också demonstrera distribuerad beräkning i allmänhet, och våra mjukvaror i synnerhet.

Till sist ska vi belysa distribuerad beräkning som den form av problemlösning det är, genom att uppmuntra global samverkan och delgivning av processorkraft, bandbredd, och expertis; genom att tillhandahålla ett forum för diskussion; och genom att höja medvetenheten om internets kapacitet och potential för allmänheten.