Officiele Richtlijnen

From distributed.net
Jump to navigationJump to search

Het Gebruik van Clients

distributed.net keurt ongeautoriseerd gebruik van haar software op computersystemen niet goed. Je mag distributed.net software niet gebruiken op een systeem tenzij je eigenaar bent van een systeem of uitdrukkelijke toestemming hebt van de eigenaar voor het gebruik van distributed.net software. Door het gebruik van client software op een systeem zonder toestemming zal je bij een melding daarvan volledig verwijderd worden uit een project en wordt je bij eventuele winst gediskwalificeerd.

Door het gebruik van client software en het insturen van blokken die gescoord worden op jouw email adres, geef je distributed.net het recht je email-adres te tonen op haar statistiek pagina's. distributed.net zal nooit opzettelijk email-adressen vrijgeven op welke manier dan ook zonder daarvoor eerst toestemming te hebben gehad van de eigenaar van een email-adres.

Aanspraak Maken op Geldprijzen

Medewerkers van DCTI staff* kunnen geen aanspraak maken op geldprijzen die DCTI uitlooft. In het geval een lid van de DCTI* staff een project zou afronden, zal het geld gaan naar de volgende niet-staff deelnemer die werk instuurt. Bepalend hiervoor zijn de master logbestanden het betreffende project. Als de niet-staff deelnemer lid is van een team, dan zal het geld verdeeld worden zoals in de voorwaarden van het betreffende project beschreven is.

Als er een DCTI staff lid onderdeel uitmaakt van een team, betekent dat niet dat een van de andere (niet-staff) teamleden geen prijzengeld zou kunnen ontvangen. Het team mag het geld besteden zoals het zelf wil.

Met uitzondering van de hierboven beschreven gevallen, heeft iedere distributed.net deelnemer een even grote kans een project te winnen als iedere andere distributed.net deelnemer, afhankelijk van het aantal blokken dat die deelnemer controleert. Je individuele kansen om te winnen verschillen van dag tot dag en zijn evenredig met de kans voor iedere andere deelnemer. De kans hangt af van de huidige overall distributed.net keyrate. Net zo goed als de kans op het winnen van een loterij afhangt van het aantal verkochte kaartjes hangt jouw kans op het vinden van de juiste sleutel af van hoeveel mensen met jou die sleutel proberen te vinden.

*NB: In dit geval wordt onder de DCTI-staff verstaan: programmeurs, porters, proxy/netwerk operators en de algemene administratieve staf. Zij die ons van hardware en/of bandbreedte voorzien vallen niet in deze categorie, tenzij de betreffende persoon ook een functie in een eerder uitgesloten categorie heeft.

Project Statistieken

Hoewel we alle suggesties voor nieuwe mogelijkheden m.b.t. de statistieken op prijs stellen, zijn er een aantal dingen die zeker niet mogelijk gemaakt zullen worden. We zullen geen blokken overhevelen van het ene team naar het andere. We zullen geen informatie vrijgeven over bij welk(e) team(s) welke email-adressen horen. Ten slotte kunnen we de absolute veiligheid van je email-adres niet garanderen, maar zullen we het nooit opzettelijk vrijgeven zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Je email-adres zal alleen zonder toestemming zichtbaar zijn in de statistieken pagina's. Je kunt de identiteit waarmee je op de statistieken pagina's verschijnt veranderen, zodat je email-adres geheim blijft. Deze optie is te vinden als 'List Mode' en is beschreven op de statistieken pagina.


Het Gebruik van het IRC Kanaal

Ons IRC kanaal is bedoeld als plaats waar distributed.net deelnemers samen kunnen komen en waar zij kunnen praten over distributed.net, distributed computing en technologie in het algemeen. Normaliter hoef je je daartoe niet te beperken, maar we zullen iedere activiteit of discussie die we vervelend vinden voor de overige gebruikers of die niet de beste bedoelingen hebben voor distributed.net beeindigen. Hieronder vallen zaken als het gebruik van kleurcodes, spamming, flooding, away messages, obsceen taalgebruik, etc. We zullen iedereen die away messages gebruikt of spamt automatisch 'kick'en en 'ban'nen. Wees een beleefde gast en iedereen zal het prima naar zijn zin hebben.

Ongevraagde Werving of Aankondigingen

"spamming" ofwel voor je eigen team ofwel voor distributed.net in het algemeen is nadrukkelijk niet toegestaan. Het massaal posten van werving voor distributed.net in 'off-topic' nieuwsgroepen is uitermate vervelend. Het mailen van mensen die niet op welke manier dan ook hun interesse hebben getoond in distributed.net is een kwalijke zaak.

Het doorzoeken van email-adressen uit de statistiekenpagina's en het proberen deze personen te werven voor je eigen team zal *niet* resulteren in dat wat je zult verwachten. Probeer het maar niet eens.

Dit soort gedragingen heeft zijn (negatieve) weerslag op ons allemaal.

Overzichten uit de Statistieken Database

distributed.net behoudt zich het recht voor iedere via de statistieken database publiek gemaakte informatie aan te passen naar eigen goeddunken. Hieronder vallen ook, maar niet uitsluiten, het veranderen van tekst of getallen/cijfers. Obsceniteiten, obscene afbeeldingen of overmatig grote logo's zijn allemaal specifieke voorbeelden van zaken die herzien of verwijderd zullen worden.

Misbruik Melden (Reporting Abuse)

Als je een geval van misbruik wilt melden, neem dan aub contact op met abuse@distributed.net.